Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

utshani bokufakelwa buthisa utshani ngemuva kwegceke

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

ukubeka utshani bokufakelwa utshani bomhlaba owenziwe ngotshani

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

Utshani obuluhlaza obuluhlaza eceleni kwechibi, izihlahla zesundu nohlaza ngasemuva ngaphansi kwesibhakabhaka esiguqubele engadini yepaki yomphakathi